Jak nám mileniálové zkazili přesčasy

V praxi, tedy “tam venku”, pracují lidé různých generací; a v jedné firmě se jich může potkat najednou až 5. Pět různých zkušeností, paradigmat, pravd, mýtů, životních postojů. Pět kmenů, které často nemluví stejným jazykem. Existuje výraz “mezigenerační konflikt”, ale reálně nic takového neexistuje.

Mezigenerační konflikt NEEXISTUJE!

Existuje spíš MEZIGENERAČNÍ NEZNALOST. 

Tak například téma work-life balance, tedy rovnováha pracovního a mimopracovního života. Proč starší generace tolik "lpí" na jistém zaměstnání a vydrží některé věci někdy až za svoje zdravé hranice? A proč si mladí nárokují spokojenost v práci i za cenu, že ji budou muset změnit? Proč rekrutér staršího data narození kroutí hlavou nad "těmi mladými" , co nechtějí dělat pravidelné přesčasy a klidně to oznámí už v pohovoru?

Pojďme se na to podívat.

Tři nejzastoupenější generace v práci jsou baby boomers (poválečná generace), generace X (v našem prostředí Husákovy děti) a generace Y (mileniálové). Nejstarší tzv. tichá gerenace i ta nejmladší, generace Z, narozená po roce 2000 zatím pracovnímu trhu nevládnou a už (ještě) ho tolik neovlivňují.

Poválečnou generaci vychovali lidé, kteří aktivně zažili válečné konflikty na začátku 20. století. Jsou to lidé, kteří si v práci váží jistoty a bezpečí, a jsou ochotni ledacos vydržet. Ze zvyku, ze strachu, z principu. Jsou to loajální zaměstnanci, kteří si umí zařídit život tak, aby HLAVNĚ zvládali svou práci. Tato generace je na cestě do penze a stárne, než ale nad nimi zakroutíme očima, připomeňme si, že je to generace první velké vlny emancipace žen, extrémně krátkých sukní a vývojářů téměř všeho, co dneska považujeme za moderní věci. 

Generace X je ekonomicky silnější generací, hlavně díky změně režimu, která je potkala v začátcích jejich pracovního života. Je to generace podnikatelů a úspěšných manažerů, generace pracovitá, až udřená. Díky vysoké zaměstnanosti svých rodičů je považována za generaci nejméně "doprovázenou" životem svými rodiči. Proto se jim často také říká "latchkey nebo lost generation", tedy generace klíčů na krku nebo ztracená generace. Generace X výrazně přispěla k pracovní rovnoprávnosti mužů a žen a v domácnosti naučila muže podílet se výrazněji na chodu domácnosti. Práce je i u nich na prvním místě, někdy na úkor rodiny, bohužel má silné prvenství jako nejvíce "rozvedená" generace. 

Mileniálové si nárokují spokojenost. A to nejen v práci, ale také v osobním životě.

Mileniálové se ze všech tří generací narodili do největšího ekonomického luxusu. Měli nejvíc možností cestovat a studovat, a na svých rodičích a prarodičích viděli, kam je může dovést vysoké pracovní nasazení, v dobrém i zlém.  Jejich rodiče jsou první masivně rozvedenou generací a úplně první generací, která si trochu umí říct o pomoc v otázkách duševního zdraví. Mileniálové to chtějí jinak. LÍP. Spokojenost není jen výsledkem tvrdé práce, tato generace si spokojenost nárokuje. Doma i v práci. Vědí, že je třeba se zajímat o své duševní zdraví, zvyšují tak počet oficiálně diagnostikovaných psychických potíží, o pomoc si bez ostychu řeknou. Nechtějí věci vydržet a dokazovat, jak jsou odolní, oni je chtějí řešit. Umí zabrat v práci, ale nevidí důvod se upracovat. Chtějí si vydělat, učit se a osobnostně i pracovně růst. A umí si lépe říct o peníze. A přesčasy? Určitě ne jako strukturální řešení, to se radši seberou a nechají se zaměstnat jinde. 
 

Dává to víc smysl?

A teď si představujte se mnou. Firma, ve které se sejdou všechny tyto generace, zástupce jedné přijímá kandidáta z druhé a nebo jsou rovnou součástí stejného projektu.... a jedna překvapeně hledí na druhou a mnohdy jistě nechápe. Co přijde normální jedné, je někdy nepřijatelné pro jinou. Ne proto, že by jedna generace byla líná a druhá málo odolná nebo prostě "nemoderní". Ale proto, že se navzájem neznají, a nerozumí tak způsobu myšlení těch druhých.  

Naučme se proto víc používat zvědavost, mluvit spolu a zkusit lépe pochopit, odkud každý z nás pochází a odkud pramení naše jednání a chování. Protože nakonec chceme vlastně všichni to samé. Být spokojeni, zažít pocit seberealizace, mít dobré vztahy a hlavně ... kvalitní kávu ve firemní kuchyňce :)

Zaujal vás článek?

a chcete poznat autorku? 

Chcete si být jisti, zda jsou moje služby ty správné pro váš byznys?

Tak zkuste další ;)

Zákaznická zkušenost & mystery shopping & Terno

Zákaznická zkušenost & mystery shopping & Terno

Jednota České Budějovice provozuje 32 prodejen Trefa v jihočeském kraji a 7 supermarketů Terno po celé České republice. Jako každý rok, i na 2024 bylo plánované školení pro vedoucí supermarketů a prodejen,a pro to letošní jsem byla, k mé obrovské radosti oslovena já s projektem Customo.